GDP 2017 ước tăng 6,81%, vượt mục tiêu đề ra

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, trong đó quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46%; quý IV tăng 7,65%.

Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016.

Trong mức tăng 6,81% của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8%, cao hơn mức tăng 7,06% của năm 2016, đóng góp 2,77 điểm phần trăm.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,9%, cao hơn mức tăng 1,36% của năm 2016, đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Khu vực dịch vụ tăng 7,44%, đóng góp 2,87 điểm phần trăm.

Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016.

Diệu Trang (Cafeland)
Tin liên quan