Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè

0 bình luận
Đăng bởi: Admin
UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1522/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè

Khu vực quy hoạch thuộc xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, có phía Đông giáp Kênh Cây Khô, phía Tây giáp rạch Gò Nổi, phía Nam giáp rạch Tắc Quạ, phía Bắc giáp rạch Bà Tánh.

Đây là khu dân cư và trung tâm hành chính văn hóa xã Phước Lộc, với tổng diện tích khu vực quy hoạch là 125 ha, dự báo quy mô dân số khoảng 2000 – 3000, chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch: 417-500 m2/người, chỉ tiêu đất các đơn vị ở: 75-90 m2/người.

Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng trong khu vực quy hoạch: trên cơ sở định hướng phát triển không gian; điều kiện và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại từng khu vực theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè, điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đã được phê duyệt và các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị của các cơ quan có thẩm quyền để xác định các khu chức năng, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị phù hợp tại từng khu chức năng, từng ô đường.

Nội dung nghiên cứu của đồ án cần đáp ứng yêu cầu theo định hướng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; mạng lưới giao thông được tổ chức và kết nối theo tầng bậc, được cập nhật và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng, các đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) trong phạm vi khu vực quy hoạch; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu) tiếp giáp khu vực quy hoạch, phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt.

Đồng thời, nội dung nghiên cứu quy hoạch cải tạo chỉnh trang tại các khu dân cư hiện hữu ổn định, cải tạo chỉnh trang theo hướng tránh gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư. Khu vực tiếp giáp các sông, kênh, rạch cần phát huy ưu thế địa hình sông nước, tạo không gian mở hài hòa với cảnh quan chung tại khu vực; phát triển mô hình nhà vườn thấp tầng với mật độ xây dựng thấp.

Công viên cây xanh: tận dụng các quỹ đất trống, hoang hóa nhằm phân bổ diện tích công viên cây xanh và sân chơi TDTT tập trung cho các đơn vị ở kết hợp khai thác cảnh quan dọc sông, kênh, rạch hiện hữu, tổ chức mảng xanh kết hợp mặt nước tạo không gian thông thoáng, vi khí hậu tốt, thuận lợi cho người dân tiếp cận sử dụng.

Dọc các tuyến sông, kênh, rạch lớn cần nghiên cứu đề xuất các tuyến đường giao thông ven sông, kênh, rạch có kết nối với mạng lưới giao thông toàn khu, phù hợp với cảnh quan bờ sông, kênh, rạch. Đối với việc mở rộng hoặc nắn hướng tuyến các tuyến đường hiện hữu, cần lưu ý tính khả thi, tránh xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.
Tin liên quan